Zmiękczacze

Oferujemy wszystkim zmiękczacze wody i zmiękczające złoża filtracyjne każdego rodzaju. Są to urządzenia hydrauliczne przeznaczone do usuwania twardości z oczyszczanej wody. Twardość wody jest wynikową zawartości jonów magnezu i wapnia. To główna przyczyna powstawania białawego osadu, czyli kamienia na sprzęcie AGD i armaturze przemysłowej. Kamień jest kłopotliwym następstwem dużej twardości wody. Ze względu na jonowy charakter twardości filtry zmiękczające bazują na kationitowych złożach jonowymiennych (jony magnezu i wapnia charakteryzują się ładunkiem dodatnim). Przykłady takich złóż to m.in. żywica kationitowa i Crystal Right.

Leave a Reply