Władza rodzicielska Gdańsk

Władza rodzicielska jest zestawem praw i obowiązków, jakie względem dzieci mają jej rodzice|rodzice mają względem małoletnich dzieci. Związane są z wszelkimi aspektami wychowania, pieczą nad majątkiem małoletniego i ustawowe przedstawicielstwo.

Władza rodzicielska musi być sprawowana w sposób zapewniający dziecku zaspokojenie jego potrzeb, gwarantujący jego dobro. Rodzice dbają o wszechstronny rozwój swoich dzieci i przygotowują je do dorosłego życia.

Każde odstępstwo od tych zasad grożą ograniczeniem władzy rodzicielskiej lub jej odebraniem. Ponieważ w trakcie rozwodu generowanych jest wiele emocji, które sprowadzają się do walki o dzieci warto poprosić o pomoc adwokata celem zagwarantowania najwyższego poziomu jakościowego obrony.

Leave a Reply