Windykacja wierzytelności w Bydgoszczy

Agencja detektywistyczna działa w pełni legalnie w oparciu o przepisy dotyczące usług detektywistycznych i posiada wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Agencja posługuje się profesjonalnym sprzętem i metodami pracy. Priorytetem jest świadczenie usług, uwzględniając szczególnie normy moralne, etyki zawodowej i poszanowania godności. Gwarantowana jest tajemnica odnośnie prowadzonych zadań i pozyskanych materiałów. Usługi obejmują: ustalenie pobytu ludzi, miejsca zamieszkania, kontaktów personalnych, weryfikowanie stanu posiadania i trybu życia osób zadłużonych. Poza tym świadczone są usługi: zdrady w małżeństwie, namierzenie pracy na rzecz konkurencji przez pracowników przedsiębiorstwa; przygotowanie materiałów dotyczących mobbingu, pedofilii, narkomanii nieletnich, wręczania łapówek. Mamy także doświadczenie w ustalaniu metod i kanałów kradzieży majątku firm. Drugi aspekt działalności dotyczy dochodzenia roszczeń majątkowych w drodze porozumienia, za pomocą kontaktów telefonicznych i negocjatora terenowego. W zakresie wierzytelności oferujemy też sprawdzenie wiarygodności informacji podawanych przez dłużnika, ustalenie stanu posiadania i standardu życia ludzi unikających regulowania zobowiązań. Zajmujemy się uzyskiwaniem uznania długu ułatwiającego egzekucję komorniczą. Bierzemy udział w ustaleniu ratalnej spłaty długów.

Leave a Reply