Posts Tagged ‘proces budowlany’

Portal budowa domu

Budowa domu jest to skomplikowany proces budowlany, który łączy wiele działań i osób w nich uczestniczących. Każda budowa jest niepowtarzalna i nie da się z góry przewidzieć problemów, które mogą się narodzić. Jest natomiast kilka metod, aby zminimalizować kłopoty i ich następstwa.

Uczestnicy procesu budowlanego powinni mieć wspólny cel – budowa domu, ale ich cele pośrednie mogą się nieco różnić: Inwestor – chciałby zbudować obiekt o najwyższej jakości, w krótkim terminie i za jak najmniejsze pieniądze,Architekt – jego celem jest wysoka jakość budynku, Wykonawca chciałby zrealizować budynek możliwie najniższym kosztem.

W tej sytuacji podwykonawca dąży do minimalizacji kosztów budowy wybierając tańsze materiały. Wykonawca wymaga od architekta zmian projektowych umożliwiających zastosowanie tańszych rozwiązań. Bardzo często te działania są podejmowane bez wiedzy Inwestora. Rola architekta jest trudna, często jest tak że cokolwiek nie zrobi może stać się źródłem konfliktów.