Posts Tagged ‘numeryczny model terenu’

SKYEYE

Indeks obszarów i budynków, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwentaryzacja konstrukcji hydrotechnicznych to tylko nieliczne przykłady działań, do realizacji których niezbędne jest zastosowanie zobrazowań terenu: ortofotomapa, numeryczny model terenu czy chmura punktów to niektóre z nich. Innowacyjna technologia umożliwia pozyskanie danych do stworzenia wskazanych produktów poprzez wykorzystanie bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w odpowiednią aparaturę optyczną. Otrzymane z nalotu informacje gwarantują precyzyjną i rzeczywistą prezentację terenu.Firma Skyeye tworzy numeryczne modele powierzchni, ortofotomapy, zobrazowania 3D, które są wykorzystywane w wielu specjalnościach. Oferowane przez Skyeye mapy dokładnie oddają rozmiary, formę oraz odległości, cechują się wysoką precyzją. Pozyskiwanie danych przy użyciu dronów jest mniej kosztowne niż zastosowanie tradycyjnych rozwiązań.