Przewody elektryczne w maszynach piekarniczych

Maszyny piekarnicze wymagają zastosowania wysokiej jakości specjalistycznych przewodów elektryczne, które są w stanie wytrzymać często bardzo duże obciążenie elektryczne, wysokie temperatury i niejednokrotnie wibracje.

Maszyny piekarnicze przemysłowe to też często przewody umieszczone w ścianach budynku. Kiedyś w maszynach piekarniczych były stosowane przewody w odzieży włóknistej, np. w oplocie z bawełny, stosowane do uzwojeń maszyn elektrycznych, transformatorów, w instalacjach elektrycznych, nie są uważane za przewody izolowane, którymi są przewody w izolacji gumowej lub przewody w izolacji z syntetycznych materiałów izolacyjnych, np. z poliwinylu. Poliwinyl odznacza się większą odpornością na uszkodzenia powierzchniowe niż guma. Jest on także odporny na działanie chemiczne, jedynie benzyna i benzol powoduje kruszenie poliwinylu. Jest on jednak wrażliwy na wysokie temperatury i działanie słońca. Pod wpływem niskich temperatur niższych od 10°C, staje się kruchy i łamliwy. Sposób prowadzenia przewodów bywa różny, jest on uzależniony od rodzaju instalacji. Rozróżnia się, zależnie od sposobu prowadzenia przewodów, instalacje na tynku, pod tynkiem i wtynkowe. Przewody prowadzone na tynku mogą być nie osłonięte w miejscach, gdzie nie grozi im możliwość uszkodzeń mechanicznych.

W pomieszczeniach wilgotnych prowadzi się je na gałkach lub rolkach. W zależności od rodzaju pomieszczenia mogą być zastosowane przewody zarówno gołe, w odzieży, jak też izolowane jakie są instalowane w maszynach piekarniczych jak w serwisie urządzenia piekarnicze. Przy zastosowaniu przewodów gołych lub w odzieży włóknistej należy je prowadzić, zgodnie z przepisami, na odpowiedniej wysokości.

Leave a Reply