Przedszkole Sadyba

W naszym ośrodku pragniemy, aby działania przedszkolaków dostarczały im odpowiedniego klimatu emocjonalnego, aury radości, satysfakcji oraz sukcesu oraz przygotowały je do konsekwentnej oświaty w szkole podstawowej. Pobudzamy oraz zaspokajamy naturalną dziecięcą ciekawość życia, szukamy najlepszych procedur edukacyjnych, dydaktycznych do przyrzeczenia wszystkim dzieciom wszechstronnego, bezkonfliktowego rozkwitu ich osobowości. Opiekunowe naszego przedszkola pracują dla dobra najmłodszych. Ich poczucie bezpieczeństwa, szczęście oraz uśmieszek na gębie są dla przedszkola priorytetami.

Leave a Reply