Multiagencja ubezpieczeniowa

Multiagencja http://www.TanieUbezpieczenia.com.pl oferuje dobre rozwiązania ubezpieczeniowe dla firm transportowych. Jest to Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora drogowego w ruchu międzynarodowym . Co się za tym kryje po co to ubezpieczenie.Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym dotyczy przedsiębiorstw specjalizujących się w przewozie ładunku na terenie kilku czy też kilkunastu krajów a także na terenie naszego kraju. Sama odpowiedzialność cywilna dotyczy negatywnych konsekwencji, jakie ponosi się w związku ze złymi w ocenie prawa zdarzeniami, jakie w konsekwencji mogą doprowadzić do egzekucji majątkowej wobec osoby ewentualnie podmiotu prawnego inaczej mówiąc podmiotu gospodarczego , jakie to ponoszą za nadmienione zdarzenia obciążenia. W rozumieniu ubezpieczenia ocp inaczej mówiąc odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, polisa jest niczym innym jak ochroną wobec niewykonania lub wadliwej realizacji umowy przewoźniczej względem przepisów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym i właściwiej ustawie, jak również w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Proponujemy naszym kontrahentom dwa tryby tegoż ubezpieczenia – najważniejszy dotyczy transportów przesyłek na drogach polskich; drugi stanowi rozszerzenie na pozostałe kraje przynależne do Unii Europejskiej. Zapraszamy na http://www.TanieUbezpieczenia.com.pl to najtańsze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Leave a Reply