Energia słońca

Energia pochodząca z promieni słonecznych jest powszechnie użytkowanym odnawialnym źródłem energii. Gwałtowny rozwój technologii, który ma miejsce w ostatnim czasie sprawia, że instalacje używające to źródło energii są coraz popularniejsze. Energia słoneczna pożytkowana jest zarówno do przetwarzania energii Słońca na elektryczną (tzw. fotowoltaika) jak i do produkcji ciepła. Ogniwa fotowoltaiczne stosowane są powszechnie w małych urządzeniach niestacjonarnych (np. kalkulatory) , a także w miejscach w których niełatwe i kosztowne byłoby doprowadzenie sieci energetycznej. Obecnie, na skutek postępu technologii i związanego z tym zmniejszenia się cen energii powstającej z tego źródła obszar zastosowania powiększa się i powstają duże skupiska paneli słonecznych składające się na farmy fotowoltaiczne. Częściej energia słoneczna pożytkowana jest do ogrzewania budynków – głównie domów zamieszkałych przez jedną rodzinę oraz podnoszenia temperatury wody. Do głównych atutów tego źródła energii na pewno należy bardzo mały nacisk na środowisko w czasie eksploatacji , a także ogólną dostępność. Dużą wadą jest absolutne bycie podatnym od warunków atmosferycznych , a także brak ciągłości dostaw. Energia cieplna, która jest najbardziej potrzebna w miesiącach zimowych, jest właśnie wtedy najtrudniejsza do otrzymania. Biorąc pod uwagę powyższe, kluczowa jest odpowiednia lokalizacja – trzeba wyselekcjonować miejsce o odpowiednio dużym usłonecznieniu w ciągu roku. Koszt instalacji systemów solarnych nadal jest niemały wskutek czego energia słoneczna jest małoatrakcyjna na większości światowych rynków. Nie ulega jednak wątpliwości, że to odnawialne źródło energii ma ogromny potencjał i jeżeli nadal technologia z nim związana będzie się tak szybko rozwijać, ma sposobność w niedalekiej przyszłości zostać jednym z głównych źródeł energii, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszanie emisji związków szkodliwych.

Leave a Reply