Czy wyrobienie pieczątki/stempla jest niezbędne?

Gdy startujemy z własną działalnością gospodarczą, prędzej czy później napotkamy konieczność zastosowania pieczątki firmowej. Ale czy wyrobienie pieczątki jest nieodzowne? Otóż zgodnie z przepisami prawa na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek posługiwania się pieczątką. Tak więc w teorii możemy sami podjąć decyzję czy chcemy taką pieczątkę mieć czy też nie. Kiedy jednak zaniechamy jej wyrabiania, możemy napotkać pewne kłopoty w toku działalności. I tak trudności spotkać nas mogą w czasie załatwiania formalności w Urzędzie Skarbowym, jako że na wielu drukach jest napis „podpis i pieczęć przedsiębiorcy”. W takiej sytuacji możemy złożyć oświadczenie o braku pieczątki lub krótkie wyjaśnienie na wypełnianym druku i nie powinniśmy mieć żadnych kłopotów. Przecież jeżeli przepisy prawa nie stawiają przed nami wymogu posiadania pieczątki, to nie mogą tego wymagać od nas pracownicy administracji publicznej. Inaczej rzecz się ma w trakcie kontaktów z bankami. Zwykle już przy zakładaniu konta firmowego bank oczekuje od nas pieczęci firmowej. W tej sytuacji już nie możemy się opierać na przepisach prawa, bo instytucje finansowe często mają własne wymagania określone w regulaminie. Tak więc bez pieczątki może nam się nie udać dopełnić formalności w banku. Wyrobienie pieczątki to nie jest duży koszt, nie wymaga też od nas dużo zachodu, a jak wynika z powyższego, mimo że jej posiadanie nie jest określone prawem, to jej nieposiadanie może nam bardzo utrudnić działania już na starcie działalności gospodarczej. Lepiej więc się przed tym uchronić i wybrać się do instytucji już z własną pieczątką.

Leave a Reply