Budynki energooszczędne

Przedstawiamy idee budowania budynków energooszczędnych. Na świecie od kilkudziesięciu niemal lat panuje moda na budowanie tego typu budynków. Ale to nie wyłącznie moda, ale podniesienie standardu energetycznego domu przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Domy energooszczędne projektowane w standardzie domu niskoenergetycznego mają ponadnormatywną izolację przegród zewnętrznych. Zasadniczą uwagę koncentruje się na miejsca, w których w wyniku niezachownia ciągłości izolacji termicznej tworzą się tzw. mostki termiczne. Zazwyczaj nie stosuje się w nich świetlików dachowych. Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury netto budynku jest zazwyczaj mniejszy niż w tradycyjnych domach. Pomieszczenia są tak zaprojektowane, aby można było wykorzystywać energię słoneczną do ich dogrzewania i doświetlenia. W takich budynkach projektuje się najczęsciej wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby odzyskiwać energię cieplną zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz. Czasem dodatkowo projektuje się gruntowy wymiennik powietrza.Aby obniżyć zużycie energii, w domach niskoenergetycznych, jak również w domach pasywnych, powszechnie stosuje się pompy ciepła, rekuperatory wykorzystywane do pozyskiwania energii geotermalnej ze źródeł odnawialnych a także akumulatory ciepła.

Leave a Reply