Posts Tagged ‘domy drewniane pomorskie’

Trak poleca

Trak poleca

W momencie, kiedy planujecie Państwo budowę czegoś więcej niż altany na własnej parceli to nie zapomnijcie, że budowle o pow. nie przekraczającej 25m kw nie wymagają decyzji na budowę – zobacz oferty Trak Ostróda, co wbrew pozorom zasadniczo obniża koszt takiej budowy. Kto osobiście nie nadzorował żadnej budowy nie domyśla się na pewno, jakie dokładnie wydatki wiążą się z otrzymaniem pozwolenia na budowę w tradycyjnym trybie administracyjnym. Nie chodzi tu bynajmniej o wydatki administracyjne, bo bywająmogą być one zasadniczo nieznaczne, niemniej jednak o wszelkie wydatki związane z projektem, wymieniając od najwyższych to są: adaptacja projektów do warunków rzeczywistych, wydatki na projekt gotowy, koszty map do celów projektowych. Zbierając są to wydatki od dziesięciu tysięcy co najmniej, uzależniając od wymagań .