Biuro Doradztwa Chemicznego

Biuro Doradztwa Chemicznego

Regulacje prawne, które obowiązują na obszarze każdego państwa należącego do Unii Europejskiej obciążają wytwórców i importerów substancji chemicznych wieloma obowiązkami. Szeroka wiedza z zakresu prawa i chemii, która jest konieczna do uporania się z tymi normami bywa często niedostępna dla niewielkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze chemicznym. Biuro Doradztwa Chemicznego – firma, która zajmuje się doradztwem w stosowaniu regulacji i norm UE, wśród których prym wiodą REACH albo CLP może okazać się pomocą. Biuro Doradztwa Chemicznego oferuje poza tym usługi wykonywania kart charakterystyki mieszanin chemicznych jak również specjalistycznymi tłumaczeniami naukowymi (w obrębie języków polskiego oraz angielskiego). Po odwiedzeniu strony internetowej http://www.bdchem.pl znajdziecie Państwo więcej informacji o zakresie działalności firmy.