Archive of ‘implant Pierwsza pomoc’ category

Senior Wigor

Senior Wigor

Teleopieka w OPOS24 jest przystępna dla wszystkich zainteresowanych, zapewniamy najwyższej klasy usługi dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Opieki, organizacji i fundacji. Oferujemy ułatwienie w toku przygotowania, organizacji i zrealizowania Teleopieki w placówce niezależnie od jej wielkości i profilu. W ramach rozwiązań własnego systemu proponujemy klasyczną Opieka seniora wspartą na aparatach telefonicznych stacjonarnych albo telefonach komórkowych przeznaczonych głównie dla seniorów. Oba aparaty zaopatrzone są w sygnalizacyjny ‘’przycisk życia’’ w postaci opaski albo zawieszki Dużo bardziej rozwiniętym rozwiązaniem jest aparat komórkowy rodzaju smartfon, który przyzwala na prowadzenie teleopieki w większym zakresie. Akcesoria tego gatunku pozwolą nam znaleźć podopiecznego, monitorować brak aktywności, monitorować stan załadowania baterii, ustalić strefy bezpieczeństwa, w których przemieszcza się bliski. Nowością jest zdolność monitorowania bezpieczeństwa w otoczeniu poprzez czujniki, np. ruchu, wycieku gazu lub wody czyli tzw. bezpieczny dom.