Archive of ‘implant Organizacje Pożytku Publicznego’ category

WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który posiadane środki przydziela między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno publiczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są wobec tego wykorzystywane na różne formy dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników jednostek spełniających określone przez przepisy warunki. Funkcjonowanie PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd inicjatywa stworzenia areny wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób autonomiczny i bezstronny analizować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na popieranie aktywności osób niepełnosprawnych, obserwuje oraz komentuje wszelkie prawne i systemowe założenia w dziedzinie zaangażowania osób niepełnosprawnych.