Archive of ‘implant Uczelnie’ category

Studia Informatyczne w Szczecinie

Studia Informatyczne w Szczecinie

Na kierunku Informatyka Morska w Akademii Morskiej w Szczecinie stale od 2012 roku kształcą się osoby głuchonieme i niedosłyszące. Akademia dostarcza tłumacza migowego oraz szkolenia z wykładów powiązanych z sieciami komputerowymi. Połowa doktorów została nauczona w zakresie podstaw migowego. Wykładowcy są przyjaźnie nastawieni do studentów z problemami słuchu w kategorii Informatyki.

Zapraszamy więc na naszą witrynę internetową, gdzie znajdziecie ważne informacje wymagane przy procesie rekrutacji na naszą szkołę wyższą. Już czym prędzej zapewnij sobie najlepsze kształcenie